Tjänster


Kurser/Workshops


Kultur- och landskapsvårdande tjänster:

Restaurering av kultur- och landskapsmiljöer

Ängsbruk – Lieslåtter, hässjning, fagning

Trädvård – Hamling, trädbeskärning

Stängsling – Elstängsel, fårstängsel mm

Gärdsgårdsbygge – Trä, sten

Röjning – Gallring av träd, röjning av sly mm

Park- och tätortsnära natur:

Skötsel och planering av parker

Skötsel och planering friluftsanläggningar/områden

Skötsel och planering av naturreservat

Trädgårdstjänster:

Skötsel

Skörd

Förberedande för sådd och plantering

Sådd och plantering

Anläggning av köksträdgård

Trädbeskärning 

Tjänster med RUT-avdrag (Pris 590kr/tim, ink moms + milersättning 30kr/mil)

Gräsklippning

Ogräsrensning

Krattning

Omgrävning av kompost

Höstgrävning av land

Klippning av buskar och häckar

Trädbeskärning

Vattning

Lieslåtter en heldagskurs med lie- och hässjeteknik i samarbete med Catharina Österman, Slåtterblomma Naturvård

Söndag 8 augusti 09:00-14:00 på Wåhlberga Äng Igelbäckens Naturreservat, Solna/Sundbyberg

Anmälan till info@landskapscoachen.se
Pris: 450kr

Liar finns att låna, vi bjuder på enklare fika, ta med egen vattenflaska och handskar om du har.