Tjänster

  • Kultur- och landskapsvårdande tjänster:

Restaurering av kultur- och landskapsmiljöer

Ängsbruk – Lieslåtter, hässjning, fagning

Trädvård – Hamling, trädbeskärning

Stängsling – Elstängsel, fårstängsel mm

Gärdsgårdsbygge – Trä, sten

Röjning – Gallring av träd, röjning av sly mm

  • Park- och tätortsnära natur:

Skötsel och planering av parker

Skötsel och planering friluftsanläggningar/områden

Skötsel och planering av naturreservat

  • Trädgårdstjänster:

Skötsel

Skörd

Förberedande för sådd och plantering

Sådd och plantering

Anläggning av köksträdgård

Trädbeskärning 

  • Tjänster med RUT-avdrag (Pris 450:-/tim)

Gräsklippning

Ogräsrensning

Krattning

Omgrävning av kompost

Höstgrävning av land

Klippning av buskar och häckar

Trädbeskärning

Vattning