Välkommen till Landskapscoachen

Landskapsvård, naturvård, kulturvård & trädgård

Landskapsvård i form av utveckling av natur- och kulturlandskap såsom restaurering av kulturmark och att skapa och bevara gröna rekreationsmiljöer med höga naturvärden som är tillgängliga för alla. Fokus ligger på kulturvård och biologisk mångfald.